۱۴ قطعه موسیقی بی کلام – کتاب های موسیقی

اثر منوچهر لشگری / به کوشش زهرا نازیار این کتاب شامل 14 قطعه از آثار بی کلام  منوچهر لشگری در دستگاه های شور، ماهور، چهارگاه و آواز های دشتی، بیات ترک و بیات اصفهان هست که در دهه های ...