دیپلماسی هنر با دیپلماسی دولتی فرق دارد – از رسانه های دیگر

معاون اموری هنری وزیر ارشاد می‌گوید هنر ایران به عنوان یک جریان میدانی عظیم می‌تواند نمایشگر نیکوی برای سرزمینمان باانجام گرفت علی مرادخانی معاون اموری هنری وزیر ارشاد درباره اتفاقات هنری مختلف این روزها در کشورمان صحبت کـــرد که در ادامه می‌خوانید.ارکستر ...