کشف ۴۳ میلیون دلار پول درون یک کمد لباس

راز خاموش 43 میلیون دلار پول در کمد لباس یک خانه فسادپلیس نیجریه 43 میلیون پوند نقد را از خانه فسادی در شهر لاگوس پیدا کرد که به شکلی جالب پنهان سازی شده بود .به گفته محققان مبارزه با فساد این پول ها درآپارتمانی در منطقه "ایکویی " پیدا شده ...