همسرم اصلا به من احترام نمیزاره

با بی احترامی همسر چه کنیم؟برخی مراعات های کوچک و رعایت حدود در روابط همسران مانع از بسیاری اختلاف های بزرگ می شود. رعایت احترام بین زوجین یکی از مهم ترین گزینه های ارتباطی است.جوانی 26 ساله هستم، متأهل و دارای یک فرزند. کارگرم و درآمد بخور و نمیری دارم. ...